admira-sag

Silversun Hot Air SR

UYGULAMA ALANLARI

 • Fabrikalar
 • Atölyeler
 • Depolar
 • Otomobil Servisleri
 • Seralar
 • Hayvan Üretme Çiftlikleri
 • Alışveriş Merkezler,
 • Spor Salonları vb.tesisler

TEMEL BİLGİLER

 • Yoğuşma teknolojisi ve %108'e varan verim
 • %30 ila %100 arasında modülasyon imkanı
 • Premix brülör, düşük NOx değerleri (20 mg/kWh'den az)
 • 27, 36, 45, 63 kW kapasiteler
 • Opsiyonel olarak hava debisini %20 ila %100 arasında ayarlayabilme imkanı
 • Bağımsız yanma ve ısıtma devresi
 • 95 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı
 • Radyal fan ile kanala bağlanabilme imkanı (SRC serisi)